فقه دولت: دولت سازی و دولت داری

اخبار و مطالب مربوط به فقه دولت سازی اسلامی

فقه دولت: دولت سازی و دولت داری

اخبار و مطالب مربوط به فقه دولت سازی اسلامی

فقه دولت: دولت سازی و دولت داری
صفحه ای صرفا برای گردآوری مطالب مربوط به فقه دولت سازی اسلامی بدون تایید و یا رد محتوای مطالب.
این صفحه از سلسله صفحات اینترنتی وابسته به "موسسه معارف و اندیشه تمدنی اسلام" می باشد.
/اندیشه تمدنی اسلام/
پژوهشنامه حقوق اسلامی » بهار و تابستان 1387  شماره27
چکیده:
در هر رشته از علوم به منظور تسهیل و تسریع در انتقال مفاهیم آن علم، اصطلاحات و الفاظ خاصی جعل و به خدمت گرفته می شوند، البته این عملکرد در صورتی که بدون در نظر گرفتن ظرفیت های واژگانی ادبیات عمومی جامعه باشد، منجر به دوگانگی در میان ادبیات تخصصی و ادبیات عمومی خواهد شد، امری که جز ابهام و خلط معانی و مفاهیم در مقام تفسیر و مصداق یابی گزاره های یک علم دستاورد دیگری نخواهد داشت، یکی از مصادیق این اشتباه فاحش، استفاد ها از واژه دولت برای سه مفهوم جامعه سیاسی، حکومت و قوه مجریه است؛ استعمالی که منجر به مشکلاتی استفهامی در انتقال مفاهیم تخصصی به زبان فارسی شده است. نوشتار حاضر با مفروض قلمداد کردن اصل اختلاط مفاهیم و اشتراک لفظی ناکارآمد در این خصوص، سعی دارد در ضمن تحقیقی اکتشافی-توصیفی در نهایت به ارائه راهکاری پیشنهادی بپردازد.


کلیدواژگان: دولت ، حکومت ، قوه مجریه ، جامعه سیاسی ، ملت ، نهادهای حاکمیتی ، کشور ، حقوق عمومی ، علوم سیاسی
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote
۹۶/۰۸/۲۷
اندیشه تمدنی

ارسال نظر

نظر دادن تنها برای اعضای بیان ممکن است.
اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید لطفا ابتدا وارد شوید، در غیر این صورت می توانید ثبت نام کنید.