فقه دولت: دولت سازی و دولت داری

اخبار و مطالب مربوط به فقه دولت سازی اسلامی

فقه دولت: دولت سازی و دولت داری

اخبار و مطالب مربوط به فقه دولت سازی اسلامی

فقه دولت: دولت سازی و دولت داری
صفحه ای صرفا برای گردآوری مطالب مربوط به فقه دولت سازی اسلامی بدون تایید و یا رد محتوای مطالب.
این صفحه از سلسله صفحات اینترنتی وابسته به "موسسه معارف و اندیشه تمدنی اسلام" می باشد.
/اندیشه تمدنی اسلام/
شنبه, ۲۷ آبان ۱۳۹۶، ۰۲:۱۶ ب.ظ

استعاره های دولت در فقه سیاسی معاصر شیعه

عنوان نشریه:   فصلنامه سیاست- مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی :   پاییز 1390 , دوره  41 , شماره  3 ; از صفحه 205 تا صفحه 226 .
 
عنوان مقاله:  استعاره های دولت در فقه سیاسی معاصر شیعه
 

نویسندگان:  فیرحی داوود*
 
 * گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران
 
چکیده: 

تفکر استعاری بدین معنی است که مجموعه ای از روابط ساختاری که معمولا در یک حوزه شناخته شده و کاربرد دارد؛ در حوزه ای دیگر نیز اعتبار شود و به کار رود. استفاده از استعاره یکی از روش های آفرینش و خلاقیت در اندیشه سیاسی است و اندیشمندان مسلمان نیز از کاربست های استعاره در فقه و فلسفه سیاسی به طور مصرح یا ضمنی، استفاده کرده اند. استعاره های «عبد و مولی»، «وقف»، «قضا و محکمه» و نیز استعاره شبان، راه، بدن، اجاره یا ارباب رجوع، از جمله استعاره هایی هستند که در تبیین نظام سیاسی در اسلام معاصر اهمیت بسیار داشته و برخی نیز از یک صد سال تاکنون وارد قانون اساسی ایران شده اند. در این نوشته کوشش خواهیم کرد تنها دو نمونه از مهم ترین این استعاره ها را در فقه سیاسی معاصر شیعه برجسته کرده و اشکال هندسی دولت و نهادهای سیاسی متناسب این استعاره ها را متمایز کنیم؛ استعاره عبد و مولی و استعاره وقف.

 
کلید واژه: استعاره، وقف، عبد و مولی، فقه سیاسی، اسلام، شیعه، دولت
 
 

 ۹۶/۰۸/۲۷
اندیشه تمدنی

ارسال نظر

نظر دادن تنها برای اعضای بیان ممکن است.
اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید لطفا ابتدا وارد شوید، در غیر این صورت می توانید ثبت نام کنید.