فقه دولت: دولت سازی و دولت داری

اخبار و مطالب مربوط به فقه دولت سازی اسلامی

فقه دولت: دولت سازی و دولت داری

اخبار و مطالب مربوط به فقه دولت سازی اسلامی

فقه دولت: دولت سازی و دولت داری
صفحه ای صرفا برای گردآوری مطالب مربوط به فقه دولت سازی اسلامی بدون تایید و یا رد محتوای مطالب.
این صفحه از سلسله صفحات اینترنتی وابسته به "موسسه معارف و اندیشه تمدنی اسلام" می باشد.
/اندیشه تمدنی اسلام/

نامه دولت اسلامی: سال اول / شماره 1 / زمستان 1386

نخستین شماره فصلنامه « نامه دولت اسلامی» را با هدف تبیین مبانی نظری دولت اسلامی در حوزه های معرفت شناسی توسط مرکز پژوهش و اسناد ریاست جمهوری منتشر شد.

در این فصلنامه به موضوعات و عناوینی همچون:

-          مولفه های نظریه دولت اسلامی در اندیشه مقام معظم رهبری

-          مبانی نظریه جمهوریت در اسلام و غرب

-          دستاوردهای هسته ای دولت نهم

-          مولفه های آزاد سازی قدرت و هویت ملی در دولت نهم

-          شالوده نظری ادبیات عدالت گرایی در دولت نهم

-          چشم انداز دانشگاه تمدن ساز در افق دولت اسلامی

-          بررسی نمایش خارجی بودن در تولیدات داخلی

-          سیاست خارجی اعلامی و اعمالی دولت شهید رجایی

-          تأملاتی نظری در فرآِیند بومی سازی ساختارهای سازمانی و همکاری هسته¬ای کشورهای غربی با رژیم پهلوی در ایران

عناوین مهم فصلنامه «نامه دولت اسلامی» را تشکیل می‌دهد.

روی جلد

دانلود «نامه دولت اسلامی» سال اول / شماره 1 / زمستان 1386:

     http://www.president.ir/fa/office/documents/files/faslname_01.pdf

   http://www.president.ir/fa/office/documents/files/faslname_01.rar

۹۶/۰۹/۰۲
اندیشه تمدنی

ارسال نظر

نظر دادن تنها برای اعضای بیان ممکن است.
اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید لطفا ابتدا وارد شوید، در غیر این صورت می توانید ثبت نام کنید.