فقه دولت: دولت سازی و دولت داری

اخبار و مطالب مربوط به فقه دولت سازی اسلامی

فقه دولت: دولت سازی و دولت داری

اخبار و مطالب مربوط به فقه دولت سازی اسلامی

فقه دولت: دولت سازی و دولت داری
صفحه ای صرفا برای گردآوری مطالب مربوط به فقه دولت سازی اسلامی بدون تایید و یا رد محتوای مطالب.
این صفحه از سلسله صفحات اینترنتی وابسته به "موسسه معارف و اندیشه تمدنی اسلام" می باشد.
/اندیشه تمدنی اسلام/
پنجشنبه, ۲ آذر ۱۳۹۶، ۱۰:۳۶ ق.ظ

چینش جدید برای تحقق دولت اسلامی

نویسنده: محمد عبداللهی
گفتمان به مثابه‌ی نظامی از معانی است که واسطه‌ی رابطه‌ی ما با جهان خارج است. به تعبیر دیگر یک گفتمان، مجموعه‌ای از نشانه‌ها (دال و مدلول) است که با هژمونیک شدن آن در یک جامعه، اعضای آن جامعه برخی نشانه‌ها را «فراخوان» و برخی را «طرد» می‌کنند....
گفتمان به مثابه‌ی نظامی از معانی است که واسطه‌ی رابطه‌ی ما با جهان خارج است. به تعبیر دیگر یک گفتمان، مجموعه‌ای از نشانه‌ها (دال و مدلول) است که با هژمونیک شدن آن در یک جامعه، اعضای آن جامعه برخی نشانه‌ها را «فراخوان» و برخی را «طرد» می‌کنند. امروزه در جامعه‌ی ما یکی از مباحث داغ محافل سیاسی، وزن‌کشی‌های سیاسی در قالب دو گفتمان اصول‌گرایی و اصلاح‌طلبی است. در این میان ساختارشکنی دوگانه‌ها و تقابل‌های ساختگی، استراتژی هوشمندانه‌ای بود که مقام معظم رهبری در برابر ستیزهای گفتمانی در پیش گرفت. در یادداشت پیش رو به تحلیل این مسئله می‌پردازیم.

واکاوی روند تغییر و فروپاشی گفتمان‌ها و دلایل آن
گفتمان‌ها به دلایل مختلف همواره در معرض تغییر یا فروپاشی قرار دارند. این مسئله در طول تاریخ انقلاب اسلامی نیز بارها اتفاق افتاده است به طوری که در هر بازه‌ی زمانی، خرده‌گفتمان خاصی بر فضای اجتماعی و سیاسی و حتی فرهنگی کشور حاکم بوده است....
۹۶/۰۹/۰۲
اندیشه تمدنی

ارسال نظر

نظر دادن تنها برای اعضای بیان ممکن است.
اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید لطفا ابتدا وارد شوید، در غیر این صورت می توانید ثبت نام کنید.