فقه دولت: دولت سازی و دولت داری

اخبار و مطالب مربوط به فقه دولت سازی اسلامی

فقه دولت: دولت سازی و دولت داری

اخبار و مطالب مربوط به فقه دولت سازی اسلامی

فقه دولت: دولت سازی و دولت داری
صفحه ای صرفا برای گردآوری مطالب مربوط به فقه دولت سازی اسلامی بدون تایید و یا رد محتوای مطالب.
این صفحه از سلسله صفحات اینترنتی وابسته به "موسسه معارف و اندیشه تمدنی اسلام" می باشد.
/اندیشه تمدنی اسلام/

۱ مطلب با موضوع «مراکز و موسسات مرتبط با فقه دولت» ثبت شده است

پنجشنبه, ۲ آذر ۱۳۹۶، ۱۰:۳۲ ق.ظ

معرفی دفتر دولت سازی اسلامی

وقتی جامعه انسانی را مورد بررسی قرار دهیم و کنش گران و رفتارهای متفاوت آن‌ها را نسبت به یکدیگر بسنجیم، درمی یابیم که روابط اجتماعی دارای پیچیدگی و نظام‌های اجتماعی و به‌تبع آن، نظام‌های مرتبط با آن دارای ساختارهای پیچیده‌ای هستند.

  وحید معین

۰۲ آذر ۹۶ ، ۱۰:۳۲
اندیشه تمدنی